Egenvårdsbegäran

Jag vet inte hur jag fick reda på det från början men jag har vid ett flertal tillfällen skickat en egenvårdsbegäran direkt till den specifika avdelning inom vården som vi har haft behov att besöka.

En egenvårdsbegäran innebär att man själv skickar en remiss. Man slipper alltså gå till Hälsocentralen bara för att få höra att dom ska skicka remissen vilket tar minst flera veckor extra.

I förra veckan tröttnade jag på mina rinnande, svidande ögon.

Jag loggade inmina vårdkontakter och skickade en egenvårdsbegäran till Ögonmottagningen. På förmiddagen efter fick jag ett svar att ärendet låg hos en läkare för bedömning. Idag fick jag ett brev att dom mottagit/godtagit min remiss och jag ska få en tid inom 90 dagar som är vårdgarantin.

Enkelt! Jag kommer aldrig mer gå via hälsocentralen om jag vet vad felet är och vilken mottagning jag bör besöka.

remiss